Προσφορά εργασίας για ένα (1) απόφοιτο του τμήματος από γραφείο Νομικών-Φοροτεχνικών υπηρεσιών

Από το γραφείο Νομικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών LTAS.GR, ζητείται απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για άμεση πρόσληψη. Προϋπόθεση η άριστη γνώση Microsoft office και ενός ERP προγράμματος Αποστολή βι

Προσφορά εργασίας για δύο(2) άτομα σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Ζητούνται δύο (2) νεαρά άτομα για εργασία στον Εσωτερικό Έλεγχο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η μία θέση αφορά το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η άλλη Εταιρεία Συμβούλων. Πληροφορίες στη Γραμματεία