Προσφορά εργασίας για δύο(2) άτομα σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Ζητούνται δύο (2) νεαρά άτομα για εργασία στον Εσωτερικό Έλεγχο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η μία θέση αφορά το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η άλλη Εταιρεία Συμβούλων. Πληροφορίες στη Γραμματεία