Μεθοδολογία Έρευνας στην Λογιστική Επιστήμη: ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

                Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2019 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επι

Careers in Accounting and Finance: επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του ΠΜΣ στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

                Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2019 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Ε

Παρασκευή Παληογιάννη, Απόφοιτος 2011

Υπήρξα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρακολουθώντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και μερικά χρόνια αργότερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη

Εκάβη Δαμασκηνίδου, Απόφοιτος 2014

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική αποτέλεσε μια εξαιρετική εμπειρία που μου έδωσε τη δυνατότητα για την απόκτηση ενός σημαντικού, για την επαγγελματική μου ανέλιξη, μεταπτυχιακού τίτλου. Οι προκλήσεις και το απαιτ