Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές μπορούν να βρουν εγκατεστημένα διάφορα προγράμματα ERP, προγράμματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς επίσης και προγράμματα μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης, που χρησιμοποιούνται τόσο στα πλαίσια των μαθημάτων, όσο και της ακαδημαικής έρευνας .

Εργαστήριο Χρηματιστηριακών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών
Το εργαστήριο αυτό είναι εφοδιασμένο με λογισμικό χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως τα προγράμματα: IMSplus, Profile Analytics, Metastock και Globalsoft–Monopoly.

Εργαστήριο Λογιστικής, Ελέγχου και Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές
Ο χώρος του εργαστηρίου παρέχει τόσο για τις ανάγκες των μαθημάτων όσο και για την έρευνα, σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και πρόσβαση σε διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως Bloomberg και Compustat. Δίνει έτσι την δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση δεξιοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία στην αγορά εργασίας.

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Η βιβλιοθήκη προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο κατάλογο ελληνικών και ξενόγλωσσων έντυπων βιβλίων καθώς και σε περίπου 250 βάσεις πληροφόρησης (βιβλιογραφικές με επιτομές, βιβλιογραφικές πλήρους κειμένου, κλπ), όπως JSTOR, Business Source Complete, Emerald, Elsevier, κλπ.

Βάσεις Δεδομένων
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέσα από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρει στους φοιτητές πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως:

Blomberg Database (Bloomberg Terminal)
Compustat North AmericaCompustat Global

(Capital IQ Research Insight)

IFRS Codification