Συνεργασία με το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική προσφέρει στους απόφοιτους την δυνατότητα απόκτησης μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης.

Πρόκειται για την Πιστοποίηση που παρέχει το Association of Chartered Certified Accountants  – ACCA. Το ACCA είναι ένα παγκόσμιο σώμα επαγγελματιών λογιστών-ελεγκτών το οποίο μέσα από την πιστοποίηση που προσφέρει, δημιουργεί σε ολόκληρο τον κόσμο καταρτισμένους επαγγελματίες με ικανότητες και φιλοδοξίες, που είναι σε θέση να αναζητήσουν καριέρα στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική πέρα από την απόκτηση γνώσεων και κατάρτισης υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας, αποκτούν ταυτόχρονα απαλλαγή σε εννιά από τις δεκατέσσερις συνολικά ενότητες της Πιστοποίησης του ACCA (ACCA Qualification) ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονται και από τις εξετάσεις για την απόκτηση όλων των Πιστοποιητικών (Certificates) που το ACCA προσφέρει μέσα από την πιστοποίηση με τίτλο Foundations In Accountancy.

Για να δείτε τις εξαιρέσεις από την Πιστοποίηση του ACCA που δικαιούνται οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική πατήστε εδώ.

Συνεργασία με το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική προσφέρει στους απόφοιτους την δυνατότητα απόκτησης απαλλαγών για την πιστοποίηση ACA Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Η απόκτηση της πιστοποίησης αυτής αποτελεί προυπόθεση για μια διεθνή καριέρα στην Λογιστική και την Ελεγκτική σε παγκόσμιο επίπεδο δίνοντας έμφαση στη γνώση και την διαρκή κατάρτιση.

Για να δείτε τις απαλλαγές από ενότητες της Πιστοποίησης του ACA απο το ICEAW που δικαιούνται οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική πατήστε εδώ

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)

Το ΙΕΣΟΕΛ, αποτελεί τον φορέα που φέρει την ευθύνη της επαγγελματική κατάρτισης και πιστοποίησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής δίνεται απαλλαγή σε οκτώ από τις εξεταζόμενες ενότητες του ΙΕΣΟΕΛ.

Δείτε την σύμβαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με το ΙΕΣΟΕΛ για την συνεργασία στα πλαίσια του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής εδώ

 

 

 

Συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής προσφέρει στους αποφοίτους του επαγγελματική πιστοποίηση επιτρέποντας έτσι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την κατάρτιση και απασχόλησή τους, στον χώρο του εσωτερικού ελέγχου. Δίνεται η δυνατότητα για εξέλιξη, συνεχή επιμόρφωση και  επαγγελματική αναγνώριση προάγοντας παράλληλα την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.

Συνεργασία με το Institute of Internal Controls (IIC)

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής προσφέρει στους αποφοίτους του την επαγγελματική πιστοποίηση CICA (Certified Internal Controls Auditor) του Institute for Internal Controls δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την απασχόλησή τους, στον χώρο του εσωτερικού ελέγχου.