• Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Ταχυνάκης Παναγιώτης
  • Διευθυντής ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Νεγκάκης Χρήστος
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Γκίνογλου Δημήτριος

Γκίνογλου Δημήτριος

Καθηγητής

 uom.gr
 ginogl@uom.gr
 2310-891688

Ζαπράνης Αχιλλέας

Ζαπράνης Αχιλλέας

Καθηγητής

uom.gr
zapranis@uom.gr
2310-891689

Νεγκάκης Χρήστος

Νεγκάκης Χρήστος

Καθηγητής

uom.gr
negakis@uom.gr
2310-891632

Νικολαΐδης Χρήστος

Νικολαΐδης Χρήστος

Καθηγητής

uom.gr
cnicol@uom.gr
2310-891699

Νούλας Αθανάσιος

Νούλας Αθανάσιος

Καθηγητής

uom.gr
anoulas@uom.gr
2310-891677

Παπαναστασίου Ιωάννης

Παπαναστασίου Ιωάννης

Καθηγητής

uom.gr
papan@uom.gr
2310-891696

Πρωτόγερος Νικόλαος

Πρωτόγερος Νικόλαος

Καθηγητής

uom.gr
proto@uom.gr
2310-891681

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

uom.gr
gmich@uom.gr
2310-891692

Ταχυνάκης Παναγιώτης

Ταχυνάκης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

uom.gr
tahi67@uom.gr
2310-891564

Χατζηγάγιος Θωμάς

Χατζηγάγιος Θωμάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

uom.gr
chatzig@uom.gr
2310-891672

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Λαδάς Ανέστης

Λαδάς Ανέστης

Επίκουρος Καθηγητής

uom.gr
aladas@uom.edu.gr
2310-891874

Λιβάνης Ευστράτιος

Λιβάνης Ευστράτιος

Επίκουρος Καθηγητής

uom.gr
slivanis@uom.edu.gr
2310-891685

Παπαδόπουλος Συμεών

Παπαδόπουλος Συμεών

Επίκουρος Καθηγητής

uom.gr
spapado@uom.edu.gr
2310-891665