Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί απο το 2005 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικειμενικό στόχο την εξειδίκευση των πτυχιούχων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογιστικής, της Ελεγκτικής και της Χρηματοοικονομικής.

Τα προγράμματα αυτά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση και την σύνδεση με την αγορά εργασίας. Επιδιώκεται η δημιουργία των κατάλληλων προυποθέσεων για την δημιουργία στελεχών ικανών να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων, της ελεγκτικής  ή της δημόσιας διοίκησης.  Παράλληλα τίθεται στο επίκεντρο των επιδιώξεων, η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Δείτε εδώ πληροφορίες για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

Νέοι κύκλοι σπουδών