Προκήρυξη του Νέου Κύκλου του Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Προκήρυξη του Νέου Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν έχει αναρτηθεί, ακόμη, εν αναμονή της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε

Παράταση αιτήσεων για τα ΠΜΣ έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017

Παράταση αιτήσεων για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική καθώς και στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017

14ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική: έναρξη λειτουργίας

Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 14ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜATOOIKONOMIΚΗΣ

Αγαπητοί υποψήφιοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν οι προσωπικές συνεντεύξεις για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν με αλ

Έναρξη λειτουργίας του 13ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 13ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις: Α. Λογιστικής και Β. Χρηματο