Μεθοδολογία Έρευνας στην Λογιστική Επιστήμη: ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

                Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2019 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επι

15ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική: έναρξη λειτουργίας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗN ΛΟΓΙΣΤIΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (MSc in Accounting and Finance) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομ

Προκήρυξη του Νέου Κύκλου του Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Προκήρυξη του Νέου Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν έχει αναρτηθεί, ακόμη, εν αναμονή της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε

Παράταση αιτήσεων για τα ΠΜΣ έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017

Παράταση αιτήσεων για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική καθώς και στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜATOOIKONOMIΚΗΣ

Αγαπητοί υποψήφιοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν οι προσωπικές συνεντεύξεις για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν με αλ