Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα:

  • Γραφείο 431, 4ος Όροφος, Κτίριο ΗΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Τηλ. 2310 891 693
  • email: maf@uom.edu.gr