Η εταιρία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@orthologismos.gr (υπόψη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού)

orthologismos ae

Comments are closed.