Η PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Γραφείο Θεσσαλονίκης) ενδιαφέρεται για την πρόσληψη αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: emilios.karakostas@pkf.gr
(υπόψη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού).

pkf

 

Comments are closed.