Σας ενημερώνουμε ότι από 7 έως 18 Αυγούστου το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα παραμείνει κλειστό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς (Γραμματεία των ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματ/κής γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006)


Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη
T: +30 (0)2310 891693
F: +30 (0)2310 891649
Ε: maf@uom.gr
W: http://www.accfin.uom.gr/
f: https://www.facebook.com/MScDptOfAccountingAndFinanceUom

Comments are closed.