Υπήρξα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρακολουθώντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και μερικά χρόνια αργότερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. Θεωρώ πως η απόφασή μου αυτή υπήρξε καταλυτική για την έως τώρα εξέλιξη και σταδιοδρομία μου τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Μέσα από τις γνώσεις, και τις εμπειρίες που έλαβα, μου δόθηκε η δυνατότητα να μετατρέψω τις επιθυμίες μου για το μέλλον σε πραγματικότητα. Ανέπτυξα μια διαφορετική οπτική αναφορικά με το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, έμαθα να συνθέτω την γνώση που απέκτησα και ταυτόχρονα να προσαρμόζομαι στις διαφορετικές συνθήκες, στοιχεία αναγκαία σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

2017-06-16T09:25:17+00:00