Ο ιστοχώρος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα διακόψει προσωρινα την λειτουργία του την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και κατά τις ώρες 9.00-12.00 για εργασίες συντήρησης στη δικτυακή υποδομή.

Comments are closed.