Παρασκευή Παληογιάννη, Απόφοιτος 2011

Υπήρξα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρακολουθώντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και μερικά χρόνια αργότερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη

Εκάβη Δαμασκηνίδου, Απόφοιτος 2014

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική αποτέλεσε μια εξαιρετική εμπειρία που μου έδωσε τη δυνατότητα για την απόκτηση ενός σημαντικού, για την επαγγελματική μου ανέλιξη, μεταπτυχιακού τίτλου. Οι προκλήσεις και το απαιτ