Διεξαγωγή Συνεντεύξεων

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον παρακάτω πίν