Το ερωτηματολόγιο “Διερεύνηση της επίδρασης των συμπεριφορικών οικονομικών στον εμβολιασμό κατά της COVID-19” είναι μία μελέτη που διεξάγεται στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει το ρόλο και την επίδραση των Συμπεριφορικών Οικονομικών στον εμβολιασμό κατά της πανδημίας COVID-19.και απευθύνεται σε φοιτητές/τριες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, καθώς και σε υποψήφιους/ιες διδάκτορες.

Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε στην έρευνα αυτή (που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ιδρύματος) προκειμένου να βοηθήσετε στην καταγραφή της τοποθέτησης των νέων ανθρώπων σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της πανδημίαςCOVID-19. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του πανεπιστημίου μας, κ. Δημητρίου Μεταξιώτη.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBfWvZZdbvXMzivF1VStZlRV0FuJa9yVf_qgww2DOcOULfUg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις (δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις). Οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και η ταυτότητα των συμμετεχόντων θα παραμείνει ανώνυμη.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!

 

Με εκτίμηση,

Βασίλης Αλετράς
Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διευθυντής ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 

Comments are closed.