Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και η Ελεγκτική Εταιρία Deloitte, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την επιλογή φοιτητών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ελεγκτικής εταιρίας Deloitte.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε από τους κκ. Χρήστο Ι. Νεγκάκη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντή των ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Abdul Goffar Head of ACCA Western Europe και του Davide Venditti, Director της ελεγκτικής εταιρίας Deloitte.

accfin-acca-deloitte-01

accfin-acca-deloitte-02

accfin-acca-deloitte-03

Comments are closed.