Ημερομηνία Διεξαγωγής:
29 Μάιου 2017 (18:00 – 20:00)
Χώρος Διεξαγωγής:
Εργαστήριο Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές
Διοργάνωση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Comments are closed.