Ανακοινωση λειτουργίας κατευθυνσης
ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
στα πλαίσια του Προγραμματος Μεταπτυχιακων Σπουδων με τίτλο:
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της κατεύθυνσης "Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα" στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική.

 Στην κατεύθυνση με τίτλο Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Δημόσιου Τομέα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, απόφοιτοι άλλων συναφών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική έως 31 Μαρτίου 2018, τα παρακάτω δικαιολογητικά

  1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού πτυχίου/διπλώματος
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου).
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  8. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ά.).
  9. Αποδεικτικό κατάθεσης εξέτασης φακέλου υποψηφίου.

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου εξέτασης φακέλου (50 €) στο λογαριασμό του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR54 0172 2020 0052 0204 4193 469). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891693, ιστοσελίδα (website) ΠΜΣ: www.accfin.uom.gr, e-mail: maf@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00πμ - 17:00μμ.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Διευθυντής των ΠΜΣ

Καθηγητής, Χρήστος Ι. Νεγκάκης

Comments are closed.