Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του Columbia

Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Columbia.

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Επίσκεψη στο Business School του Columbia

Επίσκεψη στο Business School του Πανεπιστημίου Columbia.

Παρουσίαση από τον Dean του Business School του Columbia Professor Costis Maglaras

Παρουσίαση από τον Dean του Business School του Πανεπιστημίου Columbia, Professor Costis Maglaras

Παρουσίαση από τον Dean του Business School του Columbia Professor Costis Maglaras

Επίσκεψη στον ΟΗΕ

Παρουσίαση από τον Dean του Business School του Columbia Professor Costis Maglaras

Επίσκεψη στο Άγαλμα της Ελευθερίας

Παρουσίαση από τον Dean του Business School του Columbia Professor Costis Maglaras

Επίσκεψη στον Όπερα της ΝΥ

Παρουσίαση από τον Dean του Business School του Columbia Professor Costis Maglaras

Επίσκεψη στον Όπερα της ΝΥ

Comments are closed.