Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι έχετε τις προϋποθέσεις και επιθυμείτε να σας χορηγηθεί απαλλαγή από ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 8 του Ν.4449/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στην Επιτροπή Απαλλαγών.

Το έντυπο της αίτησης απαλλαγής, που πρέπει να υποβάλετε, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ (www.soel.gr / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΝΤΥΠΑ).
Οι αιτήσεις απαλλαγής πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΣΟΕΛ (Καποδιστρίου 28, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 15:00.

Οι αιτήσεις θα θεωρούνται ΕΓΚΥΡΕΣ μόνο εφόσον:

Α) συνοδεύονται από τα αναγραφόμενα στην αίτηση επικυρωμένα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης δικαιολογητικά
Β) έχει καταβληθεί το παράβολο των 10€ ανά γνωστικό αντικείμενο

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, σας παραπέμπουμε στον Κανονισμό Απαλλαγών που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ (www.soel.gr / ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ).

Επισημαίνουμε ότι απαλλαγές από τις Επαγγελματικές εξετάσεις θα χορηγούνται κυρίως στα μαθήματα υπόβαθρου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Απαλλαγών και ειδικότερα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την πρώτη σας εγγραφή σε ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο από το οποίο ζητάτε απαλλαγή.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι το βάρος της απόδειξης για την ύλη των μαθημάτων που έχετε διδαχθεί την έχετε εσείς οι ίδιοι.

Διευκρινίζουμε ότι σε όσους χορηγηθούν απαλλαγές θα πρέπει να καταβάλουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο ποσό ίσο με το αντίστοιχο παράβολο συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του Ν.4449/2017.

Η κατάθεση του ποσού αυτού μπορεί να γίνει στους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ: 129/480358-24
ALPHA: 8020 0200 1000999
EUROBANK: 00260062110200840090

ή IBAN:

ΕΘΝΙΚΗ: GR 07 0110 1290 0000 1294 8035824
ALPHA: GR 14 0140 8020 8020 0200 1000999
EUROBANK: GR 77 026 0062 0000 110 200 840090

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία απόφασης χορήγησης απαλλαγής, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το παράβολο.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του ΣΟΕΛ (κα Δέσποινα Λέκκα στο τηλέφωνο 210-3891417 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση despoina.lekka@soel.gr)

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Απαλλαγών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΚΗΣ
Καθηγητής ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Συνημμένα:
- κείμενο ανακοίνωσης
- Πίνακας με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν στείλει «Αναλυτικό Περίγραμμα της Ύλης» ή/και «Αντιστοίχηση της Ύλης»


πηγή: soel.gr

Comments are closed.