(Ελληνικά) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΟΕΛ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (JES) ME THN ACCA

Νομικός Κύκλος* (αντιστοιχία με LW) (δ2) Ασφαλιστικό & Εργατικό Δίκαιο (εξέταση 1,5 ώρας) (η1) Εταιρικό & Πτωχευτικό Δίκαιο (εξέταση 1,5 ώρας) (η2) Ν.4548/2018 (εξέταση 1,5 ώρας) (α2) ΕΛΠ (εξέταση 1,5 ώρας) Φορολογικός Κύκλος (αντιστοιχία μ

Global Shapers Thessaloniki Hub

(Ελληνικά) Έρευνα: Αντιλήψεις για τις Κύριες Προκλήσεις στη Θεσσαλονίκη (Global Shapers Thessaloniki Hub)

Το Global Shapers Thessaloniki Hub, είναι μέλος της Κοινότητας των Global Shapers, που είναι μία πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum). Η Κοινότητα των Global Shapers είναι ένας οργανισμός νέων που που ενεργεί ως κ