Διεξαγωγή Συνεντεύξεων

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον παρακάτω πίν

8th Call for applications – Master in Applied Accounting and Auditing – May 2016

  ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική Attachments Attachments-Files   Recent Call for applications 13ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ: πρόσκληση εκδήλ

7th Call for applications – Master in Applied Accounting and Auditing – May 2015

  ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική Attachments Attachments-Files   Recent Call for applications 13ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ: πρόσκληση εκδήλ