Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Προκήρυξη του Νέου Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν έχει αναρτηθεί, ακόμη, εν αναμονή της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης επανίδρυσης καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ (Το ΠΜΣ έχει εγκριθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο).

Ζητούμε, γι' αυτό το λόγο, την κατανόησή σας και παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες, όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 2310 891691 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maf@uom.gr

Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για το Πρόγραμμα, μπορούμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνοντας τη ακόλουθη φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/13k9b4hcPqomZYaFEi3tO76S6qFNA0UqTcb-EDM_KU3E/viewform

Comments are closed.