ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» θα ανακοινωθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε ημερομηνίες που θα αναφέρονται στην προκήρυξη, και θα διαρκέσουν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2018

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ