Έναρξη μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου.
Από τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ