Παράταση Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» παρατείνεται έως την Δευτέρα 11/09/2017