Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από 31/7/2017 έως 18/8/2017.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα η Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» δεν θα λειτουργεί.
Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά τις αιτήσεις τους ή να τις καταθέσουν εντύπως έως 28/7/2017 και από 21/8/2017.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΔΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»