Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του ΔΔΠΜΣ

Ανακοινώνεται ημερομηνία εξέτασης διπλωματικής εργασίας που εκπόνησε ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» κ. Θ. Κουμαρτζής.

Επιβλέπων/οντες Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Τίτλος διπλωματικής Ημερομηνία Εξέτασης
A. Βέγλης Θεόδωρος Κουμαρτζής Ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων και εφαρμογών για την εκμάθηση αρχαίων ελληνικών οργάνων 31/3/2017, 10:00πμ., Εργαστήριο ΜΜΕ

Από τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ