ΕΙΚΟΝΑ ΜΤΠΤΧ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΔΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» για το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17

Από τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ