μολύβια-εξετασεις

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 1ου Εξαμήνου

Ανακοινώνεται εκ νέου το πρόγραμμα εξεταστικής του 1ου εξαμήνου στο οποίο έχει γίνει αλλαγή ημερομηνίας για την εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων»

Πρόγραμμα εξετάσεων_1ο εξ. 2016-2017_v2 20-1-2017

Από τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ