ΕΙΚΟΝΑ ΜΤΠΤΧ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου εξαμήνου ΔΔΠΜΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΔΠΜΣ (Εγγράφως ή ηλεκτρονικά).

Μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10/2016.

Κατεβάστε και συμπληρώστε το αρχείο doc :

Δ Η Λ Ω Σ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 1ο εξ

 

Από την Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ