Παράταση προκήρυξης θέσεων

Παράταση  προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Η Ειδική Διϊδρυματική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ)  αποφάσισε την παράταση της προκήρυξης σαράντα πέντε (45) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών».

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ