ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» θα ανακοινωθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε ημερομηνίες που θα αναφέρονται στην προκήρυξη, και θα διαρκέσουν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2018

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

BeachByNight

Το Μεταπτυχιακό μας

Δύο κορυφαία Πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη ίδρυσαν το κοινό Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» με τρεις κατευθύνσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεως και οργανισμών.

BeachByNight2

Ο τίλος σπουδών

Το ΔΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» και η χρονική διάρκεια για την απονομή του ορίζεται από τον κανονισμό του σε τρία εξάμηνα. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Παράταση προκήρυξης θέσεων

Παράταση  προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Η Ειδική Διϊδρυματική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ)  αποφάσισε την παράταση της προκήρυξης σαράντα πέντε (45) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών».

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

BeachByEvening

Η Στόχευση

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και του Διαδικτύου, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη.